2020-03-23 12:32:03

Odluka o organizaciji rada u školi

O D L U K U

o organizaciji rada Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

tekst odluke


Osnovna škola Vladimir Nazor Čepin